logo_fort_beztlalogo_fort_biale300px

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki Fort 59-900 Zgorzelec Jerzmanki 1h/2, zwane dalej Administratorem.

2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:
2.1. Dołączenia do Stowarzyszenia, bieżącej obsługi członkostwa, członkostwa w sekcjach stowarzyszenia.
2.2. Przygotowania i wydania zaświadczenia o członkostwie.
2.3. Udziału w treningach, spotkania, piknikach szkoleniach, zawodach i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2.4. Komunikacji elektronicznej (poczta e-mail, wiadomości prywatne, kontakt telefoniczny) zainicjowanej przez Ciebie lub przez Stowarzyszenie
2.5. Obsługi korespondencji pocztowej listami tradycyjnymi

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
3.1. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z UoBiA, regulaminów PZSS i DZSS
3.2. Wykonanie żądania osoby, której dane dotyczą.
3.3. Prawnie uzasadniony interes Administratora -- zapewnienie możliwości prawidłowej realizacji zadań statutowych.
3.4. Wykonanie żądania instytucji lub organu państwowego na podstawie przepisów prawa.

4. Państwa dane będą przekazywane następującym odbiorcom:
4.1. Polski Związek Strzelectwa Sportowego oraz Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego, w przypadku członków należących do sekcji sportowej Stowarzyszenia Sportowego Klub Strzelecki Fort.
4.2. Firmom pocztowym i kurierskim,
4.3. Firmom świadczącym usługi (informatyczne, doradcze, prawne) na rzecz administratora.
4.4. Organom państwa (Policja, ABW, Urząd Skarbowy itp.) na podstawie przepisów odpowiedniej ustawy.

5. Posiadają Państwo prawo do:
5.1. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
5.2. Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
5.3. Przenoszenia danych.
5.4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Dane mogą być przetwarzane także po zakończeniu członkostwa na podstawie przepisów lub regulaminów (obowiązek informacyjny wobec Policji, obowiązek publikowania wyników zawodów itp.).

7. Dane kontaktowe
Adres e-mail: fort@strzelnicazgorzelec.pl
Adres pocztowy: Stowarzyszenie Sportowe Klub Strzelecki Fort 59-900 Zgorzelec Jerzmanki 1h/2